Assalamualikum Wr. Wb.

Thank You for Your Joined

Minggu, 08 Januari 2012

Teks pidato Shalat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Muqodimah
Teman-temanku yang disayangi Allah…
Syukur Alhamdulillah ya…sampai detik ini kita masih diberi kepercayaan oleh-Nya untuk menikmati indahnya hiasan dunia ini. Betapa kita masih sangat-sangat disayangi Allah, buktinya anggota badan kita masih lengkap, kaki masih bisa digunakan untuk berjalan menuju majlis ini, telinga masih jelas untuk mendengarkan pesan-pesan hari ini, mulut masih sanggup untuk menanyakan apa yang tidak diketahui, dan tentunya mata  masih nampak untuk menyaksikan saya disini. Sungguh nikmat yang tak tergantikan…
ا للهم صلى علا محمّد    …….  Tidak lupa, shalawat beserta salam hendaknya kita haturkan kepada Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad SAW.  yang kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumil Akhir. Semoga, kita masih senantiasa menjadi kaumnya dengan selalu menjalankan ajaran dan sunnahnya.
Teman-temanku yang dicintai Allah…
Masih kenalkah kalian dengan Rukun Islam? Semoga masih.
Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan
 اشدان لااله الاالله واشهدان محمّدا رسول اللهtiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah”, yaitu Shahadat. Kedua mengerjakan Shalat lima waktu sehari semalam. Masih ingatkah yang ketiga? Ketiga zakat, keempat Puasa sebulan penuh selama bulan Ramadhan dan kelima menunaikan ibadah Haji bagi yang mampu.
Nah, Sudahkah kita meyakini ke-Esa-an Allah dan ke-Rasul-an Muhammad? Alhamdulillah, sudah ya…
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 3 yang berbunyi
tûïÏ%©!$# tbqãZÏB÷sムÍ=øtóø9$$Î/ tbqãKÉ)ãƒur no4qn=¢Á9$# $®ÿÊEur öNßg»uZø%yu tbqà)ÏÿZムÇÌÈ  
3. “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”
Semua yang ada disini beriman pada Allah bukan? Iman bukanlah hanya sekedar percaya, akan tetapi kepercayaan yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Dan tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu, salah satunya Shalat.
Lantas, sudahkah kita para remaja mendirikan Shalat lima waktu sehari semalam? Oh, Berat….
Apa sih shalat? Mengapa kita harus Shalat? Buat apa Shalat, penting gak sih? Mungkin, pertanyaan-pertanyaan ini sempat menari-nari di pikiran kita.
Ternyata, Shalat menurut bahasa 'Arab artinya doa. Menurut istilah syara' shalat ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah SWT. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang kita baca, memperhatikan apa yang kita kenakan dan lain sebagainya.
Sekarang, mengapa kita harus mendirikan Shalat?.
 قال االله تعا لى فى كتابه الكريم ÉOó¡Î0  «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$#
#qßJŠÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# (#qè?#uäur no4qx.¨9$# (#qãèx.ö$#ur yìtB tûüÏèÏ.º§9$# ÇÍÌÈ  
Yang artinya, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”
Shalat itu wajib, teman. Bagi kaum muslim yang memenuhi syarat. Bagaimana dengan kita? Islam, pasti. Baligh, sudah. Sehat, iya. Mampu, kan? Lantas, apalagi yang bisa menjadikan alasan kita untuk tidak shalat?
Semakin lama, usia kita semakin terkikis. Jangan sia-siakan itu teman…
          Sebagian dari kita mungkin sampai detik ini masih ada yang berfikir, Buat apa shalat, penting gak sih?
O….jelas penting sekali. Didalam Al-Qur’an diceritakan
$tB óOä3x6n=y Îû ts)y ÇÍËÈ   (#qä9$s% óOs9 à7tR šÆÏB tû,Íj#|ÁßJø9$# ÇÍÌÈ  
Penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.”
Betapa tidak? Sungguh kita sama sekali tidak menginginkan tinggal di Neraka, bukan? Bahkan, mampirpun kita tak ingin.
Teman, ada sebuah lirik lagu berbunyi
Eman-eman wong kang bagus durung sembahyang 2x
Nabi Yusuf bagus nanging tetep sembahyang 2x
          Eman-eman wong kang sugih durung sembahyang 2x
Nabi Sulaiman sugih wis nglakoni sembahyang 2x
Untuk itu, marilah kita pertebal iman dan kenyakinan kita. Bersegeralah mendirikan Shalat selagi kita masih diberi kesempatan untuk itu. Mendirikan Shalat bukanlah gengsi, dan…tidak mendirikan Shalat juga bukan berarti gaul, man…. Shalat bukan hanya untuk kaum yang sudah bau tanah, shalat bukan untuk anak-anak, shalat tidak hanya diperlakukan untuk orang cantik dan ganteng, tidak perlu menunggu kaya untuk mendirikan shalat dan shalat juga bukan pula hanya bagi kalangan cerdas cendekiawan.
Buat apa menunggu tua kalau muda pun bisa, buat apa mengingat wajah jelek kalau shalat itu akan lebih mempercantik kita di mata Allah, buat apa mengharap kaya kalau Shalat tak membutuhkan biaya, buat apa menunggu cerdas terlebih dahulu kalau toh kita masih bisa belajar mulai dari sekarang.
Teman-teman yang semoga dirahmati Allah
Izinkanlah saya menyanyikan sebuah lirik lagu sebagai penutup perjumpaan kita hari ini.
àHidup bagaikan sebatang pohon
Lebat bunganya serta buahnya
Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya 2x
Kami bekerja sehari hari
Dengan mengharap rizki Illahi
Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya 2x
Kami lakukan sembahyang fardlu
Tak lupa juga sembahyang sunah
Supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah riang 2x
Wajib sembahyang bagi muslimin
Lima waktu yang tlah ditentukan
Janganlah jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan 2x
Didalam kubur kita sendiri
Tiada lagi yang menemani
Bila tak taat pada Illahi niscaya siksa menimpa diri 2x
Kalau ada sumur diladang
Bolehlah saya menumpang mandi
Kalau ada salah dan kekhilafan
Tolonglah jangan dimasukkan ke hati
Clossing…
Wassalamualaikum Wr. Eb.

Semarang, 26 November 2011 

8 komentar:

 1. ikut copas yo mba... matur nuwun...

  BalasHapus
 2. dasar alqurannya kurang jelas mengenai surat dan ayatnya. thanks atas informasinya

  BalasHapus
 3. mksh mba :) bermanfaat, bisa buat tugas agama nih .. hehe ^_^ thanks a lot :)

  BalasHapus
 4. thank's mba mudah2an lomba ceramahnya kali ini menang :D amin
  Sekali lgg mkasih ya Mba >.< :)

  BalasHapus